About us
About us

Lịch sử hình thành - phát triển

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành một tập đoàn đầu tư bất động sản và dịch vụ du lịch hàng đầu Việt Nam

Là thành viên Câu lạc bộ Doanh nghiệp tỷ dollar

Giá trị cốt lõi

Luôn minh bạch trong chiến lược đầu tư phát triển
Luôn trung tín trong định hướng kinh doanh
Luôn tối ưu trong phương thức làm việc và phục vụ khách hàng
Luôn nỗ lực sáng tạo để phát triển không ngừng

Sứ Mệnh

Đem đến cơ hội an cư và không gian sống hoàn hảo cho mọi người

Mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, nhân viên và cổ đông

Tạo môi trường và động lực để nhân viên phát huy khả năng sáng tạo

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Phim - Ảnh tư liệu

http://www.ldggroup.vn/
http://www.ldggroup.vn/catalog/view/theme/